Informointi

Vantaan Työterveys liikelaitos on yhtiöitynyt 1.8.2019 alkaen ja toiminta siirtynyt Vantaan Työterveys Oy:lle. Muutoksessa työterveyshuollon potilasrekisteri siirtyi uudelle rekisterinpitäjälle Vantaan Työterveys Oy:lle.

Kanta-arkistoon aiemmin tehdyt potilastietoihin kohdistuvat luovutuskiellot jäävät asiakirjoille voimaan ja siirtyvät uudelle yhtiölle. Jatkossa luovutuskiellot tulee antaa uudelle rekisterinpitäjälle eli Vantaan Työterveys Oy:lle.

Omakannassa voi tehdä Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Omakannassa voi kieltää Potilastiedon arkistoon tallennettujen Vantaan Työterveys Oy:n potilasrekisterin tietyn käynnin tai hoitojakson tietojen luovuttamisen.

Yhtiöitymismuutoksella ei ole vaikutusta palveluihimme. Viestimme nettisivujen kautta mahdollisissa muutokseen liittyvissä häiriötilanteissa.