Kumppanuus ja yhteistyön merkitys korostuivat asiakastyytyväisyyskyselyssä

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn ensimmäistä kertaa yhtiöitymisen jälkeen syksyllä 2020.

Vastauksia kaikista asiakasryhmistä

Kartoitimme asiakkaidemme tyytyväisyyttä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Saimme samalla erinomaisen mahdollisuuden verrata tuloksiamme kattavaan vertailuaineistoon.

Kysely lähti kaikille asiakasryhmillemme ja ilahduttavasti saimme vastauksia eri kuntien alueilta niin yrityksiltä, yrittäjiltä, yhteisöiltä kuin järjestöiltäkin. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti myös kaikkien toimipisteidemme kesken, ja vastausten avulla voimme kohdentaa toimenpiteitä myös tarvittaessa toimipistekohtaisesti.

Kysyimme myös toimialatietoa ja saimme paljon vastauksia erityisesti rakentamis- ja kuljetusalalta sekä sotepuolelta. Paljon muitakin aloja oli edustettuina.

Yhdessä sovitut tavoitteet, ja puolueeton toimintamme saivat asiakkailtamme kiitosta

Tavoitteemme on olla kumppani kaikille asiakkaillemme. Saimmekin kiitosta erityisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä ilahduttaa meitä kovasti, koska meidän ja asiakkaidemme välinen yhteistyö on koko toimintamme peruspilari. Yhteistyön avulla voimme saavuttaa sovitut tavoitteet.

Viestintämme sai myös asiakkailtamme kiitosta. Teimmekin paljon toimenpiteitä tiedottamisen lisäämiseksi, ja panostamme tähän myös jatkossa.

Asiakkaamme kokevat, että toimintamme on puolueetonta ja asiantuntevaa, mikä heijastuu suoraan myös arvoihimme. Roolimme on olla puolueeton, mutta tuoda näkemystä omalla asiantuntijuudellamme.

Vahvuudeksemme nousivat myös työpaikkaselvitykset ja toteuttamiskelpoiset toimenpidesuositukset.

Sähköisten palveluiden ja prosessien edelleen kehittäminen tärkeää myös vuonna 2021

Aiomme panostaa tänä vuonna erityisesti tavoitettavuuteen eri palvelukanavien avulla. Kehitämme erityisesti sähköisiä palveluitamme asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Tahdomme tehdä kanavista entistäkin käyttäjäystävällisempiä ja aitoja työkaluja asiakkaillemme.

Keskitymme myös prosessien parantamiseen kuten sähköisiin terveystarkastuksiin ja työterveysneuvottelujen ja työkykyarvioiden jatkojalostamiseen. Meiltä löytyy henkilökunnasta hienoa asiantuntijuutta prosessiemme kehittämistä ajatellen.

Etävastaanottojen tarve kasvaa

Etävastaanotot nousivat entistä tärkeämmäksi erityisesti viime vuoden aikana. Suuri osa asiakkaistamme pitää etävastaanottoja tärkeänä ja se näkyy myös tilastoissamme, sillä etävastaanottojen määrä on selvästi kasvanut. Huolehdimme, että voimme tarjota etävastaanottoja myös tulevaisuudessa kaikissa ammattiryhmissämme.

 

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.