Masennuksen hoitopolku AITO Työterveydessä

Asiakas saa laadukkaan hoidon oikea-aikaisesti, ja hoitopolku on joustava eri ammattiryhmien välillä.

Masennuksen hoito perustuu diagnostiikkaan. AITO Työterveydessä noudatetaan masennuksen Käypä Hoito -suositusta. Hoito rakentuu työterveyslääkärin harkinnan mukaan lääkityksestä ja säännöllisistä seurantakäynneistä sekä psyykkisestä tuesta. Tukea saa työterveyslääkäriltä, -hoitajalta ja -psykologilta.

Hoitoprosessissa arvioidaan työkykyä ja työhön paluuta sekä työn kuormitustekijöiden tai mahdollisten ristiriitojen tunnistamista ja ratkaisujen edistämistä työterveyslääkärin, -hoitajan tai -psykologin vastaanotolla. Teemme myös yhteistyötä työntekijän esimiehen kanssa.

Jos työhön paluu edellyttää mukautettuja työtehtäviä, niistä sovitaan yhdessä esimiehen ja työntekijän kanssa.

Hoitopolku alkaa ajanvarauksesta

Asiakkaan hakeutuessa työterveyteen masennusoireiden vuoksi, ensimmäisenä arvioidaan hoidon kiireellisyys. Lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa hoitovastuu on ensisijaisesti työterveyshuollossa.

Työterveyshoitaja haastattelee asiakkaan puhelimessa tai vastaanotolla, ohjaa täyttämään mahdolliset oirekyselyt tilanteen kartoittamiseksi ja varaa ajan työterveyslääkärin vastaanotolle. Työterveyslääkäri tekee diagnoosin ja hoitosuunnitelman. Asiakas ohjataan myös tarvittaessa työterveyspsykologin lähi- tai etävastaanotolle, käyntejä voi olla yhdestä viiteen.

Asiakas ei jää yksin oireidensa kanssa. Hoidon seurannasta huolehtivat sovitusti työterveyshoitaja ja -lääkäri yhdessä. Akuutissa tilanteessa hoitovastetta seurataan aktiivisesti. Seuranta tapahtuu aluksi tiiviimmin joko puhelimitse tai vastaanotolla, toipumisen edetessä tarpeen mukaisesti. Työterveyshoitaja huolehtii, että asiakas tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja milloin on seuraava tapaaminen. Hoidon tavoitteena on aina masennusoireiden lieventyminen.

 


Takaisin työelämään

Paluu työelämään tapahtuu asteittain, työntekijän kunnon mukaan. Työhön paluun keskusteluissa on mukana työterveyshuollon ja työntekijän lisäksi myös esimies. Näin voidaan varmistaa, että työ tukee työntekijän työhön paluuta ja työssä jaksamista. Työtä voidaan esimerkiksi räätälöidä työntekijän kunnon mukaan. Tavoitteena on aina turvallinen työhön paluu.

Työterveyshuolto on työntekijän sekä esimiehen tukena myös työhön paluun jälkeen Seurantakeskusteluissa voidaan puuttua ongelmakohtiin ajoissa, ja ne voidaan ratkaista mahdollisimman nopeasti. Näin työntekijän toipuminen etenee toivotunlaisesti ja työkykyisyys paranee.

 

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.