Työelämän asiantuntijat muodostavat työterveystiimin

Työterveyshoitaja on yhteyshenkilö yritykseen

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän vastaa työterveyspalveluiden toteuttamisesta yhteistyössä nimetyn työterveyslääkärin ja asiantuntijoiden kanssa. Työterveyshoitaja on usein yhteyshenkilö yritykseen tai organisaatioon.

Työterveyshoitaja tekee muun muassa työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia. Hän antaa terveysneuvontaa ja toteuttaa työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Työterveyshoitaja suunnittelee työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistäviä toimia, koordinoi, toteuttaa ja seuraa toimien toteutumista yhdessä muun tiimin kanssa. Kaikki toiminta suunnitellaan aina työn tarpeiden mukaisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Työterveyslääkärillä on lääketieteellinen vastuu työterveyshuollossa

Työterveyslääkäri on lääketieteen asiantuntija tiimissä ja hän huolehtii yhdessä työterveystiimin kanssa asiakkaan eli organisaation työterveyshuoltosopimuksen toteuttamisesta sekä työntekijöiden työkyvystä. Työkykyä seurataan muun muassa alku- ja määräaikaistarkastusten avulla, tehdään tarvittaessa työkykyarvioita ja muita terveystarkastuksia. Työkykyä seurataan ja arvioidaan myös aina pitkien sairauslomien aikana ja jälkeen.

Organisaatiolle tehdään aina toimintasuunnitelma, jossa arvioidaan terveydellistä merkitystä eli työstä, työympäristöstä tai työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja.

Työterveyslääkäri tekee myös vastaanottotyötä ja ennaltaehkäisee ja hoitaa sairauksia. Tavoitteena on pitää työntekijät terveinä työssään ja toteuttaa hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Työfysioterapeutti on fyysisen työympäristön asiantuntija

Työfysioterapeutti huolehtii, että työpaikan fyysiset olosuhteet ovat kunnossa. Työfysioterapeutti arvioi työntekijöiden kuormitusta ja toimintakykyä, ja työntekijä saa ohjausta ja neuvontaa muun muassa ergonomiassa ja sujuvassa työskentelyssä. Työfysioterapeutti osallistuu työn ja työyhteisön kehittämishankkeisiin yhdessä työterveystiimin kanssa. Tavoitteena on aina työpaikan hyvinvointia tukevat olosuhteet.

Työfysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua työterveyshoitajan- tai lääkärin ohjauksesta.

Työterveyspsykologi auttaa työpaikan psyykkisessä kuormituksessa

Työterveyspsykologi tukee työntekijän ja esimiehen työkykyä ja terveyttä ja huolehtii koko työyhteisön psyykkisestä ja kognitiivisesta kuormituksesta. Hän tekee työtä koko organisaation hyvinvoinnin eteen.

Työterveyspsykologin vastaanotolle voi hakeutua työterveyshoitajan- tai lääkärin ohjauksesta.