Työterveyspainotteinen sairaanhoito lisää mahdollisuuksia työkyvyn tukemiseen

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi tarjota työntekijöilleen sairaanhoidon palveluita (Kelan korvausluokka II). Työterveyspainotteinen sairaanhoito tukee ja vahvistaa työterveyshuollon toimintaa, sillä työterveyshuollossa on tällöin laajempi näkemys työntekijöiden työ- ja toimintakyvystä ja sen muutoksista. Työterveyspainotteisella sairaanhoitotoiminnalla vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksilön lisäksi myös työhön, työympäristöön ja työyhteisöön.

AITO Työterveys tarjoaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja tarvittavat tutkimukset. Sairaanhoidon palveluiden liittäminen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sopimukseen lisää merkittävästi työterveyshuollon mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen sairauspoissaolojen seurantaan ja varhaiseen puuttumiseen.

Kelakorvausta sairaanhoidosta

Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.