Työterveyspainotteinen sairaanhoito lisää mahdollisuuksia työkyvyn tukemiseen

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi tarjota työntekijöilleen sairaanhoidon palveluita (Kelan korvausluokka II). Työterveyspainotteinen sairaanhoito tukee ja vahvistaa työterveyshuollon toimintaa, sillä työterveyshuollossa on tällöin laajempi näkemys työntekijöiden työ- ja toimintakyvystä ja sen muutoksista. Työterveyspainotteisella sairaanhoitotoiminnalla vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksilön lisäksi myös työhön, työympäristöön ja työyhteisöön.

AITO Työterveys tarjoaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja tarvittavat tutkimukset. Sairaanhoidon palveluiden liittäminen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sopimukseen lisää merkittävästi työterveyshuollon mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen sairauspoissaolojen seurantaan ja varhaiseen puuttumiseen.

Kelakorvausta sairaanhoidosta

Kela korvaa työnantajalle ennaltaehkäisevän (Kela I) työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista 60 % silloin, kun työkyvynhallinnan keinot on sovittu ja käytössä. Muuten ennaltaehkäisevän toiminnan (Kela I) sekä sairaanhoidon sisältävän (Kela II) työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista 50 %. Kela pidättää itselleen oikeuden kustannusten korvaamisesta. Korvaus maksetaan työnantajan hakemuksen perusteella ja se tulee tehdä 6 kk kuluessa tilikauden päätyttyä. Toimitamme asiakkaillemme automaattisesti tilikauden päätyttyä esitäytetyn korvaushakemuksen.

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.