Lakisääteinen työterveyshuolto kuuluu kaikille

Työnantajan tulee järjestää lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, jos sillä on yksikin työntekijä työsopimus- tai virkasuhteessa. Työterveyden tehtävä on yhdessä työnantajan kanssa varmistaa, että lakisääteinen työterveyshuolto toteutuu.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat muodostavat työterveyshuollon tiimin, joka huolehtii lakisääteisen työterveyshuollon toteutumisesta.

Lakisääteistä toimintaa on:

 • Työterveysyhteistyö
  • Työterveysyhteistyö on vaikuttavan työterveyshuollon perusta. Yhteistyön tavoitteena on työhyvinvointi, työn sujuvuus ja tuottavuus.
 • Työpaikkaselvitys
  • Työpaikkaselvityksen tavoite on kartoittaa asiakkaan työterveysriskit, mahdolliset altisteet ja kuormitustekijät sekä seurata työ-oloja. Työterveyshoitaja ja -lääkäri osallistuvat työpaikkakäynnille. Työterveyslääkäri vastaa lääketieteellisestä arvioinnista työpaikan altisteiden ja riskitekijöiden osalta ja terveydellisen merkityksen arvioimisesta. Työterveyshuollon asiantuntijat (työfysioterapeutti, työterveyspsykologi) tekevät tarvittaessa suunnatun työpaikkakäynnin.
 • Toiminnan suunnittelu, tarkistaminen ja seuranta
  • Työterveyshoitaja ja -lääkäri laativat toimintasuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toimintasuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaudenhoidon sisältö.
 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
  • Työnantaja ja työtekijät saavat työterveyshuollosta tietoja ja neuvontaa terveyden edistämiseksi.
 • Terveystarkastukset
  • Työterveyshuolto toteuttaa lakisääteiset terveystarkastukset kuten työhöntulotarkastukset.
  • Työterveyshuolto antaa henkilökunnalle terveysneuvontaa, seuraa työ-oloja, arvioi riskit ja tiedottaa riskeistä ja terveysvaaroista.
 • Ensiaputarpeen arviointi ja suunnittelu
  • Työterveyshuolto ohjaa ensiapuvalmiudessa. AITO Työterveys myös kouluttaa työntekijöille ensiaputaitoja.
 • Työkykyhaasteiden selvittäminen
  • Työterveyshuolto tukee esimiestä työkykyongelmien selvittämisessä ja ratkaisuissa.

Lakisääteinen työterveyshuolto on kelakorvattavaa toimintaa

Lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela I) on kelakorvattavaa toimintaa. Työnantaja voi hakea korvausta Kelasta vuosittain. Kela I -luokkaan kuuluvat ennaltaehkäisevän toiminnan ja työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset. Kelan korvaus edellyttää, että toiminta on lainmukaista ja toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kaikki edellä mainittu toiminta on kelakorvattavaa ja niistä tulee olla maininta toimintasuunnitelmassa.

Lisätietoja Kelan sivuilta

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.