Lomakkeet

Terveystarkastuksen esitietolomake

Vantaan kaupungin työntekijä:

Täytä linkistä avautuva työhyvinvointikysely, joka on osa työhöntulotarkastustasi. Tulokset käydään läpi yhdessä työterveyshoitajan kanssa, kun saavut tarkastukseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 min. Huomioithan, että kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kysely tulee täyttää keskeytyksettä alusta loppuun saakka.

Linkki: https://hs.odum.fi/osasto

Käyttäjätunnus: aito
Salasana: tstarkastus

Kaikki vastauksesi käsitellään tietoturvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksiasi käsittelee ainoastaan hoitoosi osallistuvat henkilöt. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön muodostavasta ryhmästä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Vantin Työntekijä:

Täytä linkistä avautuva sähköinen terveyskysely ja tulosta vastaus mukaasi terveystarkastukseen.

Työhönsijoitustarkastuksen ja terveystarkastuksen esitietolomake (doc)

Förhandsuppgifter_nyanställnigsundersökning (doc)

Interview for health examination for employment (doc)

Viroksi / Tööleasumise eelblanket (doc)

Venäjäksi: Бланк для проведения профосмотра (doc)

Yrityksen työntekijä:

Täytä linkistä avautuva työhyvinvointikysely, joka on osa terveystarkastustasi/ työhöntulotarkastustasi. Tulokset käydään läpi yhdessä työterveyshoitajan kanssa, kun saavut tarkastukseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 min. Huomioithan, että kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kysely tulee täyttää keskeytyksettä alusta loppuun saakka.

Linkki työhyvinvointikyselyyn

Käyttäjätunnus: aito
Salasana: tyoterveys

Kaikki vastauksesi käsitellään tietoturvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksiasi käsittelee ainoastaan hoitoosi osallistuvat henkilöt. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön yksiköistä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Työpaikkaselvityskäynnin esitietolomake

Pyydämme vastaamaan yrityksenne työolosuhteita mittaavaan kartoitukseen (työpaikkaselvityksen esitietokyselyyn) ennen sovittua työpaikkaselvityskäyntiä alla olevasta linkistä:

Linkki työpaikkaselvityksen esitietokyselyyn

käyttäjätunnus: AITO
salasana: AITOTYSE

 

Potilasrekisteri

Potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja käsittelystä määräävät henkilötietolaki sekä erinäiset lait terveydenhuoltoon liittyen. Terveydenhuoltoa koskevat lait ja säädökset edellyttävät potilaskertomuksen laatimista terveydenhuollon palvelutapahtumista ja tiedon säilyttämistä säädösten mukaan.

Potilasasiakirjojen ylläpitämisen ja säilytyksen toteutamme sähköisellä potilastietojärjestelmällä ja valvomme rekisterinpitäjien (lääkärit ja hoitohenkilöstö) käyttöoikeutta yhteiseen rekisteriimme henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin voi tutustua alla olevasta linkistä löytyvästä informaatioasiakirjasta.Asiakirja selvittää myös oikeutenne tutustua asiakirjoihin ja siihen vaadittavat toimenpiteet. Alla olevista linkeistä löytyvät myös lomakkeet omien tietojen tarkistamista ja niiden mahdollista korjaamista varten.

Allekirjoitetut lomakkeet postitetaan osoitteeseen:

AITO Työterveys
Tietosuojavastaava
Väritehtaankatu 8, 5krs.
01300 Vantaa

Informointiasiakirja – Tiedote potilasasiakirjojen käsittelystä Vantaan Työterveys Oyssa (pdf)

AITO Työterveys potilasasiakirjatilaus_lomake (pdf)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö_lomake (pdf)

Poilastietojen korjausvaatimus_lomake (pdf)