Lomakkeet

Terveystarkastuksen esitietolomake

Vantaan kaupungin työntekijä:

Täytä linkistä avautuva työhyvinvointikysely, joka on osa työhöntulotarkastustasi. Tulokset käydään läpi yhdessä työterveyshoitajan kanssa, kun saavut tarkastukseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 min. Huomioithan, että kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kysely tulee täyttää keskeytyksettä alusta loppuun saakka.

Linkki: https://hs.odum.fi/osasto

Käyttäjätunnus: aito
Salasana: tstarkastus

Kaikki vastauksesi käsitellään tietoturvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksiasi käsittelee ainoastaan hoitoosi osallistuvat henkilöt. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön muodostavasta ryhmästä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Vantin Työntekijä:

Täytä linkistä avautuva sähköinen terveyskysely ja tulosta vastaus mukaasi terveystarkastukseen.

Työhönsijoitustarkastuksen ja terveystarkastuksen esitietolomake (doc)

Förhandsuppgifter_nyanställnigsundersökning (doc)

Interview for health examination for employment (doc)

Viroksi / Tööleasumise eelblanket (doc)

Venäjäksi: Бланк для проведения профосмотра (doc)

Yrityksen työntekijä:

Täytä linkistä avautuva työhyvinvointikysely, joka on osa terveystarkastustasi/ työhöntulotarkastustasi. Tulokset käydään läpi yhdessä työterveyshoitajan kanssa, kun saavut tarkastukseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 min. Huomioithan, että kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kysely tulee täyttää keskeytyksettä alusta loppuun saakka.

Linkki työhyvinvointikyselyyn

Käyttäjätunnus: aito
Salasana: tyoterveys

Kaikki vastauksesi käsitellään tietoturvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksiasi käsittelee ainoastaan hoitoosi osallistuvat henkilöt. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön yksiköistä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Työpaikkaselvityskäynnin esitietolomake

Pyydämme vastaamaan yrityksenne työolosuhteita mittaavaan kartoitukseen (työpaikkaselvityksen esitietokyselyyn) ennen sovittua työpaikkaselvityskäyntiä alla olevasta linkistä:

Linkki työpaikkaselvityksen esitietokyselyyn

käyttäjätunnus: AITO
salasana: AITOTYSE

Työntekijäluettelo

Voitte ilmoittaa yrityksenne työntekijät työterveyshuoltoon uutena asiakkaana sekä työntekijätietojen muuttuessa. Täyttäkää luetteloon kaikkien palveluksessanne työskentelevien tiedot. Pyydämme palauttamaan lomakkeen paperipostina tietoturvasyistä.

AITO Työntekijäluettelo (xlsx)

Uusi tapa ilmoittaa työntekijätiedot:

AITO Työterveyden asiakasyritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä ilmaisen sähköisen extranet-palvelukanavan.

Mikäli yrityksenne ei ole vielä saanut tunnuksia palveluportaaliin:

Ilmoittakaa yhteyshenkilönne etu- ja sukunimi, henkilökohtainen sähköposti ja mobiilinumero sekä yritystiedot sähköpostilla: yritystyoterveys@vantaa.fi Saatte tunnukset sähköpostitse.

Tietoa extranet palvelukanavasta:

Uudelta palvelukanavalta löytyvät helposti muun muassa työterveyshuollon asiakirjat. Extranet palveluportaalin kautta voi päivittää oman organisaation muuttuvia henkilöstötietoja sekä ilmoittaa työterveyshuoltoon henkilöstön ulkopuoliset sairauspoissaolo-tiedot.

Sähköinen palvelukanava mahdollistaa myös salattujen viestien lähettämisen ja vastaanottamisen työterveyshenkilöstön kanssa. Lisäksi esimerkiksi laskutukseen tai sopimukseen liittyviä asioita voi hoitaa uuden extranet-palvelukanavan kautta.

Työkyvyn arviointipyyntö

Työkyvyn arviointi käynnistetään täyttämällä Työkyvyn arviointipyyntö. Allekirjoita pyyntö yhdessä työntekijän kanssa ja toimita lomake työterveyshuoltoon.

Potilasrekisteri

Potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja käsittelystä määräävät henkilötietolaki sekä erinäiset lait terveydenhuoltoon liittyen. Terveydenhuoltoa koskevat lait ja säädökset edellyttävät potilaskertomuksen laatimista terveydenhuollon palvelutapahtumista ja tiedon säilyttämistä säädösten mukaan.

Potilasasiakirjojen ylläpitämisen ja säilytyksen toteutamme sähköisellä potilastietojärjestelmällä ja valvomme rekisterinpitäjien (lääkärit ja hoitohenkilöstö) käyttöoikeutta yhteiseen rekisteriimme henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin voi tutustua alla olevasta linkistä löytyvästä informaatioasiakirjasta.Asiakirja selvittää myös oikeutenne tutustua asiakirjoihin ja siihen vaadittavat toimenpiteet. Alla olevista linkeistä löytyvät myös lomakkeet omien tietojen tarkistamista ja niiden mahdollista korjaamista varten.

Allekirjoitetut lomakkeet postitetaan osoitteeseen:

AITO Työterveys
Tietosuojavastaava
Väritehtaankatu 8, 5krs.
01300 Vantaa

Informointiasiakirja potilastiedoista (pdf)

Potilasasiakirjojen tilauspyyntö (doc)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf)

Rekisteritietojen korjausvaatimus -lomake (doc)