Potilasrekisteri

Potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja käsittelystä määräävät henkilötietolaki sekä erinäiset lait terveydenhuoltoon liittyen. Terveydenhuoltoa koskevat lait ja säädökset edellyttävät potilaskertomuksen laatimista terveydenhuollon palvelutapahtumista ja tiedon säilyttämistä säädösten mukaan.

Potilasasiakirjojen ylläpitämisen ja säilytyksen toteutamme sähköisellä potilastietojärjestelmällä ja valvomme rekisterinpitäjien (lääkärit ja hoitohenkilöstö) käyttöoikeutta yhteiseen rekisteriimme henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin voi tutustua alla olevasta linkistä löytyvästä informaatioasiakirjasta. Asiakirja selvittää myös oikeutenne tutustua asiakirjoihin ja siihen vaadittavat toimenpiteet. Alla olevista linkeistä löytyvät myös lomakkeet omien tietojen tarkistamista ja niiden mahdollista korjaamista varten.

Allekirjoitetut lomakkeet postitetaan osoitteeseen:

AITO Työterveys
Tietosuojavastaava
Väritehtaankatu 8, 5krs.
01300 Vantaa

Informointiasiakirja – Tiedote potilasasiakirjojen käsittelystä Vantaan Työterveys Oyssa (pdf)

AITO Työterveys potilasasiakirjatilaus_lomake (pdf)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö_lomake (pdf)

Poilastietojen korjausvaatimus_lomake (pdf)

Toimilupa

AITO Työterveys – Vantaan Työterveys Oy kuuluu yksityisten palveluntuottajien rekisteriin. Rekisteriotteesta löydät toimipisteemme ja palvelukuvauksemme.

Vantaan Työterveys Oy:n rekisteriote

Laatupolitiikka

AITO Työterveyden toiminta kumpuaa arvostavasta tasavertaisesta ihmiskäsityksestä, joka heijastuu mm. asiakkuuksiemme ja asiakkaittemme hoitoon, henkilöstöhallintoomme ja liiketoimintastrategiaan.

Toimintamme keskiössä on asiakassuhteen aktiivinen kuuntelu, tarpeeseen vastaaminen ja joustava ja nopea palvelu. Nämä seikat auttavat meitä ylittämään odotukset.

Työterveyspalvelumme tavoitteena on toimia asiakasyritystemme ja yhteisöjen strategisena kumppanina edistämällä asiakasyritystemme ja yhteisöjen henkilöstön työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon keinoin.

Toimimme yhtenäisesti yhdessä suunniteltujen ja kirjattujen menettelyohjeiden mukaisesti. Toiminnan osa-alueiden laatua seurataan sovittujen indikaattoreiden ja frekvenssin mukaisesti. Laadun seuranta on pyritty mahdollisimman kattavasti nivomaan tavalliseen arkipäivän työhön. Henkilökuntamme on sitoutunut toimimaan sovitun laatupolitiikan mukaisesti.

AITO Työterveys – Vantaan Työterveys Oy:lla on ISO 9001:2015 laatusertifikaatti. Sertifikaatti edellyttää, että organisaation laatujärjestelmä täyttää standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset. Vantaan Työterveys Oy laatusertifikatti voimassa 27.6.2023 saakka.

Vantaan Työterveys Oy:n laatusertifikaatti