Fyysisen työ- ja toimintakyvyn arviointi

Toimintakykytestien tavoitteena on selvittää ja arvioida työntekijän terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä. Testeissä käytetään työikäisille suunnattuja toimintakykytestejä, joihin sisältyy tasapaino-, liikkuvuus- ja lihasvoimatestejä. Yleiskunnon eli hapenottokyvyn arvioinnissa käytetään polkupyöräergometritestiä.

Toimintakykytestien avulla työfysioterapeutti voi arvioida myös laajemmin työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä. Tällöin työntekijän testituloksia verrataan tietoon työstä ja sen fyysisistä vaatimuksista. Optimaalista olisi, että työntekijän fyysinen toimintakyky pystyy vastaamaan työn fyysisiin vaatimuksiin työntekijää kohtuuttomasti kuormittamatta.

Testitulosten perusteella työfysioterapeutti ohjaa ja neuvoo työntekijää kuntouttavien harjoitteiden tekemiseen ja liikuntaan. Tavoitteena on työkyvyn ja terveyden tukeminen ja edistäminen, työkyvyn palauttaminen ja työhön paluun tukeminen.

Ergo Pro -kuntotestausohjelmalla saadaan luotettavia tuloksia

Käytössämme on laadukas Ergo Pro -kuntotestausohjelma, jolla testitulokset saadaan luotettavasti ja helppolukuisesti testattavalle kuntoutumisen ja harjoittelun tueksi. Asiakasyritykselle voidaan tuottaa myös ryhmäraportteja esim. tehdyistä terveystarkastuksista seurannan, työterveysyhteistyön ja toimintatapojen kehittämisen tueksi.

Toimintakykytestejä voidaan käyttää osana ennaltaehkäisevää toimintaa kuten työhöntulo-, terveys- ja määräaikaistarkastuksissa sekä työntekijän työkykyarvioissa työterveyslääkärin arvion tukena.

Toimintakykytestit osaksi terveystarkastuksia

Toimintakykytestit voidaan liittää yrityksen toimintasuunnitelmaan tai asiakas voidaan ohjata testiin tarvittaessa työterveyshoitajan tai -lääkärin lähettämänä esim. osana terveystarkastusta tuki- ja liikuntaelinoireissa tai painonhallinnan tukena ja ohjauksessa. Erityisesti fyysisesti kuormittavilla työaloilla toimintakykytestit suositellaan liitettäväksi terveystarkastuksiin.

Testaukseen AITO Työterveydessä:

Testikokonaisuudet:

  • Suppea toimintakykytesti (90 min) sisältää terveyskuntotestit (tasapaino-, liikkuvuus- ja lihasvoimatestit)
  • Laaja toimintakykytesti (120 min) sisältää PP- ergometritestin ja terveyskuntotestit (tasapaino-, liikkuvuus- ja lihasvoimatestit)
  • PP- ergometritesti (60 min)

Toimintakykytestit voidaan toteuttaa myös työhyvinvointipalveluina. Kerromme mielellämme lisää!

Oletko tulossa toimintakykytestiin?

Täytä toimintakyvyn testi -lomake ja ota se mukaasi testiin tullessasi.

Tervetuloa fyysisen toimintakyvyn testiin_lomake

 

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.