Fyysisen työ- ja toimintakyvyn arvio eli toimintakykytesti

Toimintakykytestien tavoitteena on selvittää työntekijän terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toimintakykytestien avulla työfysioterapeutti arvioi työntekijän fyysistä toimintakykyä suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin eli, miten fyysisesti kuormittavaa työ on ja, millaisia kuormitustekijöitä työ sisältää.

Testeissä käytetään työikäisille suunnattuja toimintakykytestejä, joihin sisältyy tasapaino-, liikkuvuus ja lihasvoimatestejä. Yleiskunnon eli hapenottokyvyn arvioinnissa käytetään polkupyöräergometritestiä.

Terveystarkastusten sisältö ja valitut menetelmät perustuvat työpaikan tarpeisiin sekä työpaikalla tehtyyn riskien arviointiin ja työpaikkaselvitykseen. Toimintakykytestejä voidaan käyttää osana työhöntulo-, terveys- ja määräaikaistarkastusta sekä työntekijän työkykyarvioissa työterveyslääkärin arvion tukena.

Toimintakykytestejä tehdään kaikilla työterveysasemillamme. Ota yhteyttä työterveyshuollon tiimiisi. Kerromme mielellämme lisää.

Oletko tulossa toimintakykytestiin?

Täytä tämä lomake Fyysisen toimintakyvyn testi_lomake ja tuo se mukanasi testiin tullessasi.