Terve ja hyvinvoiva työyhteisö luo menestyvän organisaation

Työfysioterapeutin työn tavoitteena on fyysisten kuormitustekijöiden, työn sujuvuuden ja työympäristön turvallisuuden arviointi ja kehittäminen. Työfysioterapeutit toimivat asiakasorganisaation tukena ja kumppanina, osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä.

Hyvä työympäristö luo puitteet turvalliselle työskentelylle

Työhyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä työ-olojen ollessa kunnossa, työn tuottavuus paranee ja työntekijät pysyvä terveinä työssä. Turvalliset, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset työtilat edistävät sujuvaa työskentelyä ja ennaltaehkäisevät tapaturmia ja työntekijöiden sairastumisia.

Työn ja työympäristön kehittämisellä saadaan usein pysyviä tuloksia työkyvyn tukemisessa. Työfysioterapeutti kannattaa ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa, kun työ-oloja ja -tapoja muokataan tai uusitaan. Se on kustannustehokkaampaa ja turvallisempaa, sillä ergonomian suunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä sairauslomia, jotka voivat johtua esimerkiksi haitallisesta fyysisestä kuormituksesta kuten kalusteiden epäsopivasta mitoituksesta ja työn kannalta toimimattomasta tilasuunnittelusta.

Räätälöimme palvelumme aina asiakasorganisaation toiveita kuunnellen. Niissä yhdistyvät sekä työterveysyhteistyössä saatu tieto että organisaation omia kehittämistarpeita tukevat toiveet. Kysythän meiltä lisää yrityksellesi räätälöidyistä työhyvinvointipalveluista.

Työfysioterapeutin työyhteisölle tarjoamat palvelut:

  • Työn fyysinen kuormitus ja kuormitustekijät (työpaikkaselvitykset ja suunnatut työpaikkaselvitykset)
  • Työyhteisön tuki- ja liikuntaelin oireet (arvio, ohjaus ja neuvonta työpaikalla, muutosehdotukset ja -suositukset)
  • Työn ja/tai työtilojen muutokset, tilojen suunnittelu tai terveysperusteiset suositukset (arvio työergonomiaan perustuen)
  • Terveyskyselyiden jatko toimet (koko työyhteisöä tai osastoa koskevat toimet)
  • Työyhteisön ristiriidat ja erimielisyydet työ- ja toimintatavoissa tai haasteet työkultuurissa (arvio ja ohjaus työpaikalla, voidaan toteuttaa yhdessä myös työterveyspsykologin kanssa)
  • Toimintakykytestaus (kävelytesti, Firstbeat-Hyvinvointianalyysi)
  • Ohjaus ryhmässä (potilassiirtoergonomia)
  • Neuvottelut, luennot ja ryhmätoiminnot

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme. Olethan yhteydessä työterveyshuollon yhteyshenkilöösi tai organisaatiosi työfysioterapeuttiin.

 

Asiakkaaksi AITO Työterveyteen?

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Klikkaa sivulle ”Tee sopimus työterveyshuollon palveluista.” Otamme sinuun pian yhteyttä.