Tietoa AITO Työterveydestä

Toimimme keskeisillä paikoilla neljässä toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa Helsingissä, Tapiolassa Espoossa, ja Tikkurilassa ja Myyrmäessä Vantaalla. Valtakunnallisesti palvelemme kumppaniemme Työ ja terveys ry:n verkoston kautta.

www.tyojaterveys.fi

Tavoitteenamme on toimia yrityksen strategisena kumppanina yrityksen liiketoiminnan tukemiseksi henkilökunnan työkykyä tukien.

Vahvuutemme on rautainen ammattitaito sekä erittäin joustava palveluasenne. Yhteistyö yrityksen kanssa on kiinteää ja jatkuvaa. Tavoitteista ja yhteistyöstä laaditaan toimintasuunnitelma, jonka toteutumista ja tuloksia varmistetaan yhdessä sovituin keinoin.

Työterveyshuollon ammattihenkilömme (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) sekä asiantuntijamme (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit) tarjoavat yrityksellenne hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia ennaltaehkäiseviä työterveyshuollon palveluita sekä sairaudenhoitoa.

Suomalaisella eettisesti vahvalla pohjalla sekä voittoa tavoittelemattomana toimijana AITO Työterveys on kustannustehokas ratkaisu työterveyshuollon järjestämiseksi.

Laatupolitiikkamme

AITO Työterveyden toiminta kumpuaa arvostavasta tasavertaisesta ihmiskäsityksestä, joka heijastuu mm. asiakkuuksiemme ja asiakkaittemme hoitoon, henkilöstöhallintoomme ja liiketoiminta-strategiaan.

Toimintamme keskiössä on asiakassuhteen aktiivinen kuuntelu, tarpeeseen vastaaminen ja joustava ja nopea palvelu. Nämä seikat auttavat meitä ylittämään odotukset.

Työterveyspalvelumme tavoitteena on toimia asiakasyritystemme ja yhteisöjen strategisena kumppanina edistämällä asiakasyritystemme ja yhteisöjen henkilöstön työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon keinoin.

Toimimme yhtenäisesti yhdessä suunniteltujen ja kirjattujen menettelyohjeiden mukaisesti. Toiminnan osa-alueiden laatua seurataan sovittujen indikaattoreiden ja frekvenssin mukaisesti. Laadun seuranta on pyritty mahdollisimman kattavasti nivomaan tavalliseen arkipäivän työhön. Henkilökuntamme on sitoutunut toimimaan sovitun laatupolitiikan mukaisesti.